MetX

Projectoproep: MetX Carte Blanche

Projectoproep: MetX Carte Blanche

Naast onze gekende producties, huisartiesten en ad hoc projecten, is MetX steeds op zoek naar jong bloed, ‘emerging’ muzikanten of originele formats. Daarom lanceren we in 2021 opnieuw een ‘carte blanche‘ voor een muzikant om een nieuw project op te starten onder de vleugels van MetX.

 

Voor de eerste keer wordt er met een projectoproep gewerkt. De focus hierbij ligt op de ontwikkeling van een professionele productie die aansluit bij de visie en missie van MetX.

 

De muzikant kan in alle vrijheid zijn/haar project ontwikkelen, zonder onmiddellijke druk om iets te presenteren. Hij/zij krijgt logistieke (infrastructuur om te repeteren, beperkt aantal opnames, …), productionele (promotie, spreiding, eventuele publiekswerking) en financiële ondersteuning door MetX. Daarnaast kan hij/zij ook beroep doen op de artistieke expertise en coaching van andere MetX-muziekmakers.

 

INTERESSE?

Stuur dan voor 31 januari 2021 een korte beschrijving van jouw voorstel (max. 1 A4) door waarin je het project inhoudelijk en artistiek toelicht, met een korte planning en mogelijke deelnemers en/of coproducenten. Andere documenten zijn ook welkom (CV’s, demo’s, opnames, beeldmateriaal, …).

 

Contact & info: Sara Moonen

 

Inschrijven op onze nieuwsbrief