MetX

B’net Chaabi & Fatmas de Belgica @ MUSIKAA - 15/03/2022

B’net Chaabi & Fatmas de Belgica @ MUSIKAA

Begin maart namen we deel aan MUSIKAA, het project van Klarafestival en Bozar in Molenbeek. Samen met VK brachten we er hulde aan twee muzikale tradities uit Marokko die mondeling overgeleverd worden door vrouwen: Izran & Chaabi. Met een interactieve lezing op 7/03, een residentie van 9-12/03 en een afsluitend toonmoment op 13/03.

Zangeres en MetX muziekmaker Laïla Amezian werkt al jaren rond de Chaabi-traditie, een overkoepelende term voor populaire muziek uit de steden in Marokko. Dit genre wordt vooral mondeling overgeleverd door vrouwen en kwam zo in de jaren zestig bij ons toe in de slipstream van de Marokkaanse migrantengemeenschap. Toch is deze muzikale traditie in onze contreien weinig gekend. Daarom wil Laïla via haar project Chaabi Habibi dit unieke, originele erfgoed belichten dat Belgisch-Marokkaanse vrouwen al vier generaties lang in de schaduw ontwikkelen.

Polyfone bewerkingen van traditionele chaabi-liederen
Zo bouwt ze vanaf dit jaar haar vrouwenkoor Fatmas de Belgica verder uit onder de vleugels van MetX. Ze brengt hen o.a. samen met de zangeressen-percussionisten van Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi. De opzet? Voortbouwen op het traditionele chaabi-repertoire door er hedendaagse vocale en ritmische elementen aan toe te voegen.

Zin om mee te doen? Laïla en haar koor verwelkomen zangeressen van alle niveaus en horizonten. Repetities vinden plaats elke dinsdagavond (18u30-20u15) bij MetX. Contacteer ons voor meer info

Workshops, residentie en try-out tijdens MUSIKAA 7-13/03
Hun eerste gezamenlijk traject vond plaats in het kader van MUSIKAA in Molenbeek. Met een interactieve lezing op 7 maart, een residentie van 9 tot 12 maart en een afsluitend toonmoment op 13 zondag maart. Laïla, B’net Chaabi en Les Fatmas de Belgica deelden er het podium met een ander project rond mondeling overgeleverde muzikale tradities uit Marokko: Izran Revisited, een meerjarige traject van GC De Vaartkapoen ism de Molenbeekse zangeres Fatoum rond gezongen poëzie uit het Rifgebergte.

Chaabi Habibi is een project van HalfmoOn asbl ism MetX, Nakhla, Muziekpublique, Bij’ de Vieze Gasten, Vaartkapoen, Darna, Arenberg & Voix de Femmes. Met de steun van Vlaamse overheid voor Bovenlokale Cultuurprojecten, VGC Erfgoed, Samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap, COCOF Service Culture-Musique en FWB – Un Futur pour la Culture.

Projecten

Artiesten

Inschrijven op onze nieuwsbrief