MetX

Projecten

Fatmas de Belgica

Een vrouwenkoor dat zich laat inspireren door de chaabi-traditie om een hedendaags, polyfoon repertoire te brengen. Onder leiding van Laïla Amezian bouwen de Fatmas de Belgica voort op traditionele elementen zoals de klaagzang, de poëtische teksten in het Marokkaanse Darrija dialect of het ritme dat neigt naar trance. Samen met Westerse vocale elementen verwerken ze die tot meerstemmige arrangementen.

Overal ter wereld worden traditionele verhalen en gebruiken mondeling doorgegeven van generatie op generatie. Zo kwam ook de Chaabi, een overkoepelende term voor populaire muziek uit de steden in Marokko, tot bij ons via mondelinge overlevering door vrouwen uit de eerste generatie migranten.

Via de Fatmas de Belgica willen we dit unieke erfgoed belichten dat Belgisch-Marokkaanse vrouwen al vier generaties lang in de schaduw ontwikkelen. Maar we willen dit repertoire ook transformeren, zodat het mee deel kan uitmaken van onze gemeenschappelijke identiteit. Een meervoudige identiteit naar het beeld van een metropool als Brussel, zowel verankerd in onze origines als evoluerend dankzij ontmoetingen en uitwisselingen met anderen.

Het koor wordt geleid door Laïla Amezian (Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi, TriOde, In the Name of). Samen met haar herinterpreteren we fragmenten uit traditionele, unisono liederen met een kleurrijke poëzie en doordrenkt met mystiek. We behouden unieke elementen zoals de herhaling, de klaagzang of het ritme dat een gevoel van trance oproept. En verwerken ze met meerstemmige arrangementen tot nieuwe nummers die in een hedendaags repertoire uitmonden.

Artistieke coördinatie
Laïla Amezian

Info & booking
Koen Stynen – koen@metx.be

Meedoen?
Repetities vinden plaats bij MetX op dinsdag van 18u30 tot 20u15.

Voorkennis van het Darrija is niet nodig. Fatmas de Belgica verwelkomt zangeressen van alle niveaus en horizonten.

Voor meer info contacteer HalfmoOn asbl – halfmoon.asbl@gmail.com


Fatmas de Belgica is een project van HalfmoOn asbl ism MetX & Vaartkapoen. Met de steun van de Vlaamse overheid voor Bovenlokale Cultuurprojecten, VGC Erfgoed, Samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap, COCOF Service Culture-Musique en FWB – Un Futur pour la Culture.


Foto’s © Lara Herbinia & Georges Morleghem

Dit delen:

Artiesten

Agenda

Nieuws

Inschrijven op onze nieuwsbrief